СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА НА ОБЕКТИ В СГРАДАТА НА УЛ. „Г.С.РАКОВСКИ"№15

понеделник, 06 април 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО

ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ И НОСИТЕЛИ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА

НА ОБЕКТИ В СГРАДАТА НА УЛ. "Г.С.РАКОВСКИ"№15

ГР. БУРГАС

 

Уведомяваме Ви на основание чл.149 ал.1 от ЗУТ, че е издадено разрешение за строеж №П-11/24.02.2020г за "ВЪТРЕШНО ПРЕУСТРОЙСТВО НА ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ, ПРИЛЕЖАЩО КЪМ АПАРТАМЕНТ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.615.241.1.2 И ОБОСОБЯВАНЕТО МУ В САМОСТОЯТЕЛЕН СКЛАД В ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.615.241.1",

находящ се в: ПИ с идентификатор 07079. 615.241, УПИ IV-221, кв. 154, по плана на ЗЦГЧ, гр. Бургас, с административен адрес: ул. "Г.С.Раковски" № 15.

На основание чл.149 ал.3 от ЗУТ, разрешението за строеж може да бъде обжалвано пред Дирекцията за национален и стр. контрол чрез Община Бургас в 14-дневен срок от датата на получаване на настоящото съобщение.

 

АРХ. ДИМИТЪР АЛЕКСИЕВ

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 306 последна промяна: 10:14:43, 06 април 2020