Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 10 април 2020
Публикувано от: Снежана Костова

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ФП63375 - 1 / 17.07.2018 г.

ТОШКО ДИМИТРОВ ТОМОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП63374 - 1 / 17.07.2018г Акт за установяване на задължение по декларация № ФП63375 - 1 / 17.07.2018.г.,

2

№ ФП65270 - 1 / 25.09.2018г.

 СЕВЕЛИН АНГЕЛОВ АСЕНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП65270 - 1 / 25.09.2018г.

 

3

№ ФП65371 - 1 /27.09.2018 Г

 

 ВИОЛЕТА ЯНКОВА ХРИСТОВА

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП65370 - 1 / 27.09.2018 Г Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП65371 - 1 / 27.09.2018 Г

 

4

ФП65254 - 1 /25.09.2018Г

НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ СТОЙЧЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП65254 - 1/25.09.2018Г

5

№ ФП65368 - 1 / 27.09.2018 Г.

ГЕОРГИ СТОЕВ ПЕНЧЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП65368 - 1 / 27.09.2018 Г.

6

№ ФП65342 - 1 / 26.09.2018г

 БЮТИ ИНДЕКС ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП65342 - 1 / 26.09.2018г

7

№ ФП66369 - 1 / 25.10.2018 Г.

ГЕОРГИ ДОБРИНОВ ДИМИТРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП66369 - 1 / 25.10.2018г.

8

№ ФП65366 - 1 / 27.09.2018 Г

ДАФИНКА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП65366 - 1 / 27.09.2018 № ФП65365 - 1 / 27.09.2018 Г

9

№ ФП65998 - 1 / 23.10.2018 Г.

МАРИН МИНЧЕВ АСЕНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължениие по

декларация № ФП65998 - 1 / 23.10.2018 Г.

10

№ ФП66726 - 1 / 01.11.2018 Г.

ЯНКО ИЛИЕВ РАЙКОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП66726 - 1 / 01.11.2018 Г.

11

№ ФП66357 - 1 / 25.10.2018 Г.

ИВАН ВЕЛИКОВ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП66357 - 1 / 25.10.2018 Г.

12

№ ФП66585 - 1 / 30.10.2018 Г.

МИРАЖ ПЛЮС ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП66585 - 1 / 30.10.2018 Г.

13

№ ФП66127 - 1 / 24.10.2018 Г.

ВЕСЕЛИН ЯНКОВ ЯНАКИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП66127 - 1 / 24.10.2018 Г.

14

№ ФП66475 - 1 / 29.10.2018 Г.

ИРИНА ЗЕНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП66475 - 1 / 29.10.2018 Г.

15

№ ФП66013 - 1 / 23.10.2018 Г..

МИХАИЛ СЛАВОВ ТОДОРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП66013 - 1 / 23.10.2018 Г.

 

16

№ ФП66675 - 1 / 31.10.2018 Г.

ПЕТЯ ЯНЕВА ГОСПОДИНОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП66675 - 1 / 31.10.2018 Г.

17

№ ФП66681 - 1 / 31.10.2018 Г

ХРИСТО ВАСИЛЕВ АНДРЕЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП66679 - 1 / 31.10.2018 Г

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП66680 - 1 / 31.10.2018 Г

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП66681 - 1 / 31.10.2018 Г

18

№ ФП67706 - 1 / 17.12.2018 Г.

АНТОНИНА ТАНЕВА СТЕФАНОВА

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП67706 - 1 / 17.12.2018 Г.

19

№ ФП67678 - 1 / 17.12.2018 Г.

ГОСПОДИН БАНЕВ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП67676 - 1 / 17.12.2018 Г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП67677 - 1 / 17.12.2018 Г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП67678 - 1 / 17.12.2018 Г.

20

№ ФП66373 - 1 / 25.10.2018 Г.

ПАВЕЛ ГЕОРГИЕВ ДИМОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП66372 - 1 / 25.10.2018 Г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП66373 - 1 / 25.10.2018 Г.

21

№ ФП65359 - 1 / 27.09.2018 Г.

ЖЕЧО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП65359 - 1 / 27.09.2018 Г.

22

№ ФП62815 - 1 / 28.06.2018 Г.

ЯХТ ТРАНСПОРТ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП62815 - 1 / 28.06.2018 Г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП62814 - 1 / 28.06.2018 Г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП62813 - 1 / 28.06.2018 Г.

23

№ ФП64722 - 1 / 12.09.2018 Г.

СЕВА БЪЛГАРИЯ ООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП64722 - 1 / 12.09.2018 Г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП64721 - 1 / 12.09.2018 Г.

 

24

№ ФП66676 - 1 / 31.10.2018 Г.

ТОДОРКА ДИМОВА ЧАВДАРОВА

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП66676 - 1 / 31.10.2018 Г.

25

№ ФП65271 - 1 / 25.09.2018 Г.

ИВАН ВАСИЛЕВ КОСТОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП65271 - 1 / 25.09.2018 Г.

26

№ ФП64714 - 1 / 11.09.2018 Г.

СТОЯН ПЕЕВ МУШАКОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП64714 - 1 / 11.09.2018 Г.

27

№ФП57021 - 1 / 12.05.2017 Г.

СПРИНГ ГРУП ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация №ФП57021 - 1 / 12.05.2017 Г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП57023 - 1 / 12.05.2017 Г.

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП57024 - 1 / 12.05.2017 Г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП57025 - 1 / 12.05.2017 Г.

  Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП57027 - 1 / 12.05.2017 Г.

  Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП57029 - 1 / 12.05.2017 Г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП57030 - 1 / 12.05.2017 Г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП57031 - 1 / 12.05.2017 Г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП57032 - 1 / 12.05.2017 Г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП57033 - 1 / 12.05.2017 Г.

  Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП57034 - 1 / 12.05.2017 Г.

 

 

28

№ ФП57968 - 1 / 20.09.2017 Г.

СТИЛ СТРОЙ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП57968 - 1 / 20.09.2017 Г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП57972 - 1 / 20.09.2017 Г.

29

№ ФП58375 - 1 / 28.09.2017 Г.

ОМДОМ ООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП58375 - 1 / 28.09.2017 Г.

30

№ ФП56632 - 1 / 20.04.2017 Г.

ЕКС-ТРАНС - ГЕОРГИ ИВАНОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП56632 - 1 / 20.04.2017 Г.

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП56633 - 1 / 20.04.2017 Г.

 

31

№ ФП59535 - 1 / 30.10.2017 Г.

КОДИМА ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП59535 - 1 / 30.10.2017 Г.

32

№ ФП58633 - 1 / 05.10.2017 Г.

ДАК - 2003

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФП58633 - 1 / 05.10.2017 Г.

Настоящият списък е в сила за периода от 10.04.2020 г. до 24.04.2020 г.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 457 последна промяна: 14:50:40, 10 април 2020