Инвестиционно предложение на Община Бургас

вторник, 14 април 2020
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

"Изграждане на уличен водопровод от о.т.819-о.т.420-о.т.419-о.т.418-о.т.417-о.т.416- до ПИ с идентификатор 07079.605.730 по плана на ПЗ "Север", гр. Бургас".        

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 347 последна промяна: 13:55:44, 14 април 2020