Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

сряда, 22 април 2020
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение:

"Места за паркиране от О.Т.45А-45Б-45В-45-45Д-45Е-45Ж в кв.8 по плана на к-с "Зорница", ПИ 07079.601.245 по КК на гр. Бургас - част от улична регулация".  

 

Последни новини

Съобщение до „НЕС ДООРС БГ“ ООД

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 693 последна промяна: 11:10:48, 22 април 2020