Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 27 април 2020
Публикувано от: Снежана Костова

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел "КПС", Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

         В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

1253/27.04.2020

УЛТРА ПАРТИ ЕООД

Такси за ползване на тротоари

Акт за установяване на задължения №001253(3), 001262(3)/24.02.2020

2

1020/27.04.2020

ПОПЕ ИНВЕСТ 2014 ЕООД

Такси за ползване на тротоари

Акт за установяване на задължения №ПП001050(1), 001031(1)/27.01.2020

3

4246/27.04.2020

МАРТИДЖИ ЕООД

Такси за ползване на тротоари

Акт за установяване на задължения №004246(1)/24.02.2020

4

            61000 /27.04.2020

БИЛДИНГ ИН БЪЛГАРИЯ ЕООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ61000-1/16.01.2018

5

62804/27.04.2020

ЕКО БИЛДИНКС ЕООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ62804-1, 62802-1/27.06.2018

6

63412/27.04.2020

АБСОЛЮТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ63412-1/18.07.2018

7

65111/27.04.2020

ДАНГ ЕООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ65111-1/19.09.2018

8

65140/27.04.2020

РТС ЕООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ65140-1, 65139-1, 65138-1, 65136-1, 65131-1/19.09.2018

9

65148/27.04.2020

ИВАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ65148-1/19.09.2018

10

65640/27.04.2020

ЛЪЧЕЗАР ДИМОВ ХРИСТОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ65640-1, 65641-1, 65642-1/08.10.2018

11

66604/27.04.2020

СТАРТ ТРЕЙДИНГ ЕНД ШИПИНГ КОМПАНИ ЕООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ66604-1, 66603-1/30.10.2018

12

67719/27.04.2020

ПАОЛИ 22 ЕООД

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ67719-1/17.12.2018

13

67738/27.04.2020

ПОШ ТРАНСПОРТ ЕООД

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ67738-1, 67737-1, 67736-1, 67734-1, 67732-1, 67730-1/17.12.2018

Настоящият списък е в сила за периода от 27.04.2020 г. до 11.05.2020 г.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 297 последна промяна: 11:30:16, 27 април 2020