Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

сряда, 22 април 2020
Публикувано от: Снежана Костова

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00 до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ММ75091-1/22.04.2020

РУСЛАН ЛЮБЕНОВ ДЕЛЧЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ75091-1/27.11.2019

 

2

№ММ77085-1/22.04.2020

ЛЮБОЗАР АНДРЕЕВ ЛАЗАРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ77085-1/27.01.2020

 

3

№ГЧ62783-1/22.04.2020

БИНКОМ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ62783-1/27.06.2018

№ГЧ62784-1/27.06.2018

4

№ГЧ63089-1/22.04.2020

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ВАСИЛЕВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ГЧ63089-1/03.07.2018

5

№ММ74391-1/22.04.2020

ПИ ДИ ЕЙ БЪЛГЕРИАН ХОУМС ООД

*******

Данък върху превозните средства

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74391-1/15.11.2019

6

№ММ74607-1/22.04.2020

ДИМИТЪР ГИНЧЕВ НИКОЛОВ

*******

Данък върху превозните средства

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74607-1/19.11.2019

Настоящият списък е в сила за периода от 22.04.2020 г. до 07.05.2020 г.

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 217 последна промяна: 13:17:59, 27 април 2020