Съобщение до „ПОПОВ ИНВЕСТ 2014“ ЕООД

четвъртък, 21 май 2020
Публикувано от: Димитър Шишманов

Съобщение до "ПОПОВ ИНВЕСТ 2014" ЕООД, представлявано от Никита Владимирович Попов, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Княз Борис I" № 219, вх.6, ет.1, ап.27. 
  Община Бургас, на основание чл. 61, ал.3 от Административно-процесуален кодекс (АПК), съобщава на "ПОПОВ ИНВЕСТ 2014" ЕООД, представлявано от Никита Владимирович Попов, със седалище и адрес на управление: гр. Бургас, ул. "Княз Борис I" № 219, вх.6, ет.1, ап.27, че на основание чл. 57а, ал. 3 във връзка с чл. 57а, ал. 1, т. 8 от ЗУТ във връзка с чл. 9 от Наредба за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на Община Бургас, е издадена Заповед № 802/31.03.2020 г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за премахване на преместваем обект по смисъла на чл. 56, ал.1, т.2 предложение последно от ЗУТ : "НАВЕС - 135.00 кв.м." на позиция Н3 по одобрена схема на "Приморски парк".Със съдържанието на Заповед № 802/31.03.2020 г. може да се запознаете в  Дирекция "ЦАУ Зора", Община Бургас (ж.к. "Лазур", ул. "Перущица" №67), гр. Бургас, ет. 2, стая №201, Тел. за контакт: тел. 056/84 13 03- Цветан Атанасов, гл. специалист КС.Възражения по Заповед № 802/31.03.2020 г. могат да бъдат подавани в Дирекция "ЦАУ Зора" (ж.к. "Лазур", ул. "Перущица" №67, ет.2, стая №206), в 14 дневен срок, от съобщаването и.                   Настоящето съобщение ще бъде приложено към преписката и ще се счита за редовно връчено на заинтересованите лица.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 418 последна промяна: 11:39:42, 21 май 2020