Съобщение на Община Бургас за издадена Заповед №758/23.03.2020 г.

четвъртък, 21 май 2020
Публикувано от: Димитър Шишманов

 

ДО

ДЕЛЯН КОЛЕВ ДЕЛЕВ

Ж.К."ЛАЗУР" БЛ.122, ЕТ.1

ГР.БУРГАС

 

 

ДО

ЮЛИЯ РАДЕВА СИМЕОНОВА

УЛ."МАЙОР Ю.ГАГАРИН" 40, ВХ."А",ЕТ.1,АП.1

ГР.СОФИЯ

 

ДО

АСЕН ГЕОРГИЕВ КИРОВ

УЛ."АСЕН ЗЛАТАРОВ"№:7

ГР.БУРГАС

 

ДО

РУМЯНА ГЕОРГИЕВА БОЯДЖИЕВА

УЛ."МАКЕДОНИЯ" №46, ЕТ.3, АП.6

ГР.БУРГАС

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №758/23.03.2020г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрен проект на ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.3.1117 по КК на гр.Бургас, с който , в условията на чл.16 от ЗУТ, се обособява УПИ I-2160 с функционално отреждане "За спорт, атракции и допълващи функции" в устройствена зона 07079/35, съгласно действащ ОУП на гр.Бургас , с показатели на застрояване, както следва: Височина до 15 м, Плътност до 60%, Кинт 3 , Озеленяване мин.30% и паркиране в границите на УПИ.

Заповедта е изложена в стая № 29 - II-ри етаж в сградата на Д"ЦАУ Освобождение", к-с "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбата следва да се подаде в два екземпляра.

 

 

 

МИЛЕНА АНДРЕЕВА

Гл.специалист в Дирекция УТ

Община Бургас

 

 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 387 последна промяна: 16:41:26, 21 май 2020