Съобщение на Община Бургас

четвъртък, 21 май 2020
Публикувано от: Димитър Шишманов

ДО

ГРИГОР ХАРАЛАМБОС ЕЛЕФТЕРИДИС

УЛ. "ПЕРУЩИЦА" № 19, ГР. БУРГАС

 

ДО

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

УЛ. ГЕОРГИ БАЕВ № 25, ЕТ. 1, ГР.БУРГАС

 

ДО

МАРИЯ РАДЕВА ТОТЕВА

УЛ."КАРЛОВО"10, ЕТ.4, ГР.БУРГАС

 

ДО

ИЛИЯ ИВАНОВ КОРТЕЗОВ

К-С "ИЗГРЕВ", БЛ. 34, ВХ. 7, ЕТ. 2 ,ГР. БУРГАС

 

ДО

СТЕФАН ПЕТКОВ ПЕТРОВ

Ж.К."ЗОРНИЦА" БЛ.72, ЕТ.1, АП.4, ГР.БУРГАС

 

 

ДО

"УЛБРЕА БЪЛГАРИЯ" ООД

БУЛ."ФЕРДИНАНД" № 6, ВХ. 2, ЕТ. 6, АП. 18 ,ГР. РУСЕ

 

ДО

"КОРБЕТОН БЪЛГАРИЯ" ООД

УЛ. "ДОНДУКОВ КОРСАКОВ"19

БЛОК "ВУЛКАН", СЕКЦИЯ "Б", ЕТ.2, АП.2, ГР.РУСЕ

 

 

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №759/23.03.2020г. на Зам.-кмет СИРР при Община Бургас, с която е одобрен проект на  ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.602.485 по КК на гр.Бургас в границите на кв.68 по плана на ПЗ"Север", гр.Бургас, с който в условията на чл.17 от ЗУТ, се обособява УПИ III  с функционално отреждане "За  образование", с показатели на застрояване за устройствена зона "16/Смф", както следва: Височина до 21 м /7ет./, Плътност до 60%, Кинт до 4.0 и Озеленяване мин.20%.

Заповедта е изложена в стая № 29 - II-ри етаж в сградата на Д"ЦАУ Освобождение", к-с "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея всеки работен ден от 8.30 до 12.30 часа.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Община Бургас пред Административен съд - Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й. Жалбата следва да се подаде в два екземпляра.

 

 

МИЛЕНА АНДРЕЕВА

Гл.специалист в Дирекция УТ

Община Бургас

 

                                                                      

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 438 последна промяна: 17:57:34, 21 май 2020