Съобщение до Иванка Славова Тонева

сряда, 27 май 2020
Публикувано от: Радостин Рачев

Съобщение за издадена Заповед №926/16.04.2020г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПР и за изготвен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-320 и УПИ XIX-322 в кв.21 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.263 и 07079.607.264 по КК на гр.Бургас. 

 

ДО

Иванка Славова Тонева, собственик в ПИ с идентификатор 07079.607.263 по КК на гр. Бургас

 

Изх. №70-00-1030/4/27.05.2020 г.

 

Уведомяваме Ви, че е издадена Заповед №926/16.04.2020г. на Зам.-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за изготвяне на проект за изменение на ПУП-ПР и е изготвен проект за изменение на ПУП-ПР за УПИ I-320 и УПИ XIX-322 в кв.21 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, ПИ с идентификатори 07079.607.263 и 07079.607.264 по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая № 217 на Дирекция "ЦАУ Зора", всеки ден от 8,30 до 12,30 ч.

На основание чл. 128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите лица могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция "ЦАУ Зора" до Община Бургас, в 14 дневен срок от връчването на настоящото съобщение.

Последни новини

Съобщение от Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 194 последна промяна: 09:40:04, 27 май 2020