Съобщение до Ясен Петров Христов, Радин Петров Христов, Радка Георгиева Митева

сряда, 27 май 2020
Публикувано от: Радостин Рачев

ДО

ЯСЕН ПЕТРОВ ХРИСТОВ

Ж. К. "ПЛИСКА" № 6, ВХ. В, ЕТ. 4, АП. 59

ГР. МОНТАНА

 

РАДИН ПЕТРОВ ХРИСТОВ

Ж. К. "СЛАВЕЙКОВ", БЛ. 20, ВХ. 4, ЕТ. 8

ГР. БУРГАС

 

РАДКА ГЕОРГИЕВА МИТЕВА

Ж. К. "ИЗГРЕВ", БЛ. 60, ЕТ. 7, АП. 36

ГР. БУРГАС

 

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадена Заповед №492/20.02.2020 г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, с която сте определени за собственици на УПИ VI-329, кв.68, по плана на кв. Крайморие, гр. Бургас.

Заповедта е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 265 последна промяна: 13:22:41, 27 май 2020