Инвестиционно предложение на Община Бургас

петък, 29 май 2020
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява информация за инвестиционно предложение:

"Обслужващи постройки на допълващо застрояване на Етнографски музей в ПИ 07079.611.105, УПИ III, кв.90, ЦГЧ на гр. Бургас".

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 241 последна промяна: 09:51:02, 29 май 2020