Съобщение за изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ по плана на ж.к."Изгрев"

понеделник, 01 юни 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

                                                                                   94-01-23045/01.06.2020

ДО
ДИМИТРИНА СЛАВОВА МУНЕВА
ГР.БУРГАС, УЛ."ВЪЗРАЖДАНЕ"№13

ДОРА БАЛЕВА ТОДОРОВА
ГР.БУРГАС, Ж.К."ИЗГРЕВ", БЛ.51, ВХ.3, ЕТ.7, АП.18

СИЛВИЯ КОЙЧЕВА ТОДОРОВА
ГР.БУРГАС, Ж.К."ИЗГРЕВ", БЛ.51, ВХ.3, ЕТ.7, АП.18

МАРИЯ ДИМОВА КОЛЕВА
ГР.БУРГАС, Ж.К."МЕДЕН РУДНИК", БЛ.85, ВХ.1, ЕТ.6, АП.15

"Д-Р МАНОЛОВА-АМБ. ЗА ИНД.ПР.ЗА СП.МЕД.ПОМОЩ"
ГР.БУГРАС, Ж.Р."МЕДЕН РУДНИК"№85, ВХ.А, ЕТ.6, АП.15

КРАСИМИР НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ
ГР.БУРГАС, Ж.К."ЗОРНИЦА"№18, ВХ.12, ЕТ.12, АП.1

ИВАНКА ГОСПОДИНОВА РАЙМКОВА
ГР.БУРГАС, УЛ."КОНСТАНТИН ФОТИНОВ"№29

"СОФИЯ СТАР ПРОПЪРТИС"АД
ГР.СОФИЯ, Р-Н СЛАТИНА, УЛ."ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ"№101

"Т ЕНД Д ПАРТНЕРС"ООД
НЕДКО ДЕНЧЕВ КАЦАРОВ
ГР.БУРГАС, Ж.К."ЛАЗУР, БЛ.21, ВХ.1, ЕТ.2, АП.5

ИВЕЛИН ДИМИТРОВ ИВАНОВ
ГР.БУРГАС, Ж.К."ИЗГРЕВ", БЛ.53, ВХ.2, ЕТ.4, АП.12

СОФИЯ ИВАНОВА КАЦАРОВА
ГР.БУРГАС, Ж.Р."МЕДЕН РУДНИК", БЛ.79, ВХ.5, ЕТ.2, АП.88

ГЕОРГИ СТОЯНОВ АНДРЕЕВ
ГР.БУРГАС, Ж.К."ИЗГРЕВ", №28А, ЕТ.8, АП.30

МИЛЕН ГЕОРГИЕВ ЙОРДАНОВ
ГР.СОФИЯ, Р-Н ТРИАДИЦА, Ж.К."СРЕЛБИЩЕ", БЛ.128, ВХ.1, ЕТ.5, АП.14 

ВЕСЕЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА
ГР.СОФИЯ, Р-Н ТРИАДИЦА, Ж.К."СИЛИВРИЯ", №2, ЕТ.4, АП.42

ЯНИНА БОНЧЕВА СТЕФАНОВА
ГР.БУРГАС, УЛ."СТРУМА"№50, ЕТ.2, АП.1

Уведомяваме Ви, че  е изготвен проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, III, IV и V в кв.28а по плана на ж.к."Изгрев", гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.501.238, 07079.501.126, 07079.501.236, 07079.501.299, 07079.501.234 и 07079.501.235 по КК на гр.Бургас.

Същият е изложен в стая №409 на Община Бургас всеки ден  от 8,30 до 12,30ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ, заинтересованите  могат да направят писмени   възражения и искания по проекта до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчването на настоящото съобщение. Тел. за справка:056/907286.                                   

 

Гл. специалист:........................
                        И.Петракиева

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 236 последна промяна: 16:41:24, 01 юни 2020