Съобщение до г-жа Зафирка Стоянова Тонева, г-жа Пенка Стоянова Раева и г-н Симеон Костов Терзиев

сряда, 03 юни 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

СЪОБЩЕНИЕ

Община Бургас, на основание чл. 61 от Административнопроцесуалния кодекс, съобщава на:

Г-жа Зафирка Стоянова Тонева, с  адрес: бл. 24, ет. 5, ап. 5, ж. к. "Меден Рудник", гр. Бургас;

г-жа Пенка Стоянова Раева, с адрес: ул. Иван Шишман №7, ет. 4, гр. Бургас и

г-н Симеон Костов Терзиев, с адрес: ул. Въстаническа №47,

за съставен КОНСТАТИВЕН АКТ №В-4/19.03.2020 г., за премахване на строеж: "Насип от земни маси, с приблизителни размери: дължина-100 м., ширина-10.00 м.", находящ се в поземлен имот с идентификатор 07079.9.610 по КК на гр. Бургас, в масив 25, местност "Сулу Дере", землище "Меден Рудник", гр. Бургас.

Възражения по настоящия констативен акт, могат да бъдат подавани в 7 (седем) - дневен срок, считан от датата на съобщаването му до Община Бургас, Дирекция "ЦАУ Възраждане".

 

Габриела Христова,

Главен специалист КС, отдел "Устройствено планиране и архитектура",Дирекция "ЦАУ Възраждане", ж.к. "Меден Рудник", до бл. 26, гр. Бургас.
Телефон за контакт: 056/907 466, E-mail: [email protected]

Последни новини

Съобщение от Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 235 последна промяна: 16:38:23, 03 юни 2020