Съобщение на Община Бургас

петък, 03 юли 2020
Публикувано от: Димитър Шишманов

 

ДО

ПЕТЪР КОСТАДИНОВ КОСТАДИНОВ

АТАНАС КОСТАДИНОВ АТАНАСОВ

ЛАДКА ЙОВЧЕВА ВЕЛЕВА

МАРИЯ ДИМИТРОВА ИВАНОВА

ПЕТЪР ЦВЯТКОВ КАЛЧЕВ

ДИМИТЪР ВЕЛЕВ ВЕЛЕВ

УЛИЦА "АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ" №9

ГРАД БУРГАС

 

 

На основание чл.149, ал.1 от ЗУТ, Ви уведомяваме за издадено разрешение за строеж  № О-67 от 09.06.2020г. за обект: "МОНТАЖ НА ВЕРТИКАЛНА ПОДЕМНА ПЛАТФОРМА КЪМ ЖИЛИЩНА СГРАДА С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.702.542.1 ПО КК НА ГР. БУРГАС" в УПИ ІV-542, кв.32 по плана на кв.Ветрен, ПИ с идентификатор 07079.702.542 по КК на гр. Бургас

 

 

Д.АХМАКОВА

Главен специалист АС

Тел: 056/860919

 

 

 

Последни новини

Съобщение на община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 254 последна промяна: 15:14:50, 03 юли 2020