До собствениците в жилищна сграда в ж.к. „Лазур“, бл.77, вх.5, чрез Георги Тодоров Тодоров - домоуправител на етажните собственици

понеделник, 06 юли 2020
Публикувано от: Радостин Рачев

Съобщение за презаверка на виза №411/ 11.10.2019г. от Началник отдел УПА при Община Бургас. 

 

До

Собствениците в жилищна сграда с административен адрис: ж.к. "Лазур", бл.77, вх.5, чрез Георги Тодоров Тодоров-Домоуправител на етажните собственици

                           

Уведомяваме Ви, че във връзка с изпълнение изискванията на чл.140, ал.3 от ЗУТ, на основание чл.134, ал.6 от ЗУТ е презаверена виза №411/11.10.2019г. от Началник отдел УПА при Община Бургас за проектиране на нов БКТП в УПИ І, кв. 44 по плана на ж.к. "Лазур", гр. Бургас, съгласувана с експлоатационните дружества.

Справка на тел.: 056 837 616    

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 615 последна промяна: 11:04:52, 06 юли 2020