Съобщение до Димитър Костов за издаден констативен акт №О-11/21.04.20г.

четвъртък, 09 юли 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на Димитър Щерионов Костов с постоянен и настоящ адрес: гр.Бургас, бул."Кн.Мария Луиза" №59, ет.4 за съставен Констативен акт №О-11/21.04.20г.

Във връзка с открито административно производство по реда на чл.225а, ал.1 от ЗУТ е съставен Констативен акт №О-11/21.04.2020г. за строеж: "Масивен гараж", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.618.180 по КК на гр.Бургас; административен адрес: гр.Бургас, ПЗ "Север", бул."Кн.Мария Луиза", в района на ж.п.гара "Вл.Павлов".

На основание чл.225а, ал.2 от ЗУТ възражения по констативния акт могат да бъдат подавани в седемдневен срок от съобщаването му.

За запознаване с Констативен акт №О-11/21.04.20г., заповядайте в същия срок в Дирекция "ЦАУ Освобождение", община Бургас (гр.Бургас, ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27.

Главен специалист "Контрол на строителството" - Ваня Гачева (тел:056 86 09 21)

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 674 последна промяна: 16:09:01, 09 юли 2020