Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 10 юли 2020
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

76534 / 10.07.2020 г.

РУМЯНА ХРИСТОВА ОЦЕТОВА

*********

АУЗ № ГЯ76534-1 / 20,12,2019 г.

2.

76560 / 10.07.2020 г.

ДЕЛЯН ХРИСТОВ ГЕНСУЗОВ

*********

АУЗ №№ ГЯ76560-1 и ГЯ76561-1 от 27,12,2019 г.

3.

70669 / 10.07.2020 г.

ВЛАДИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГРУЕВ

*********

АУЗ № ГЯ70669-1 / 23,05,2019 г.

4.

72910 / 10.07.2020  г.

ГАЛИНА МАРИНОВА МИХАЙЛОВА

*********

АУЗ №№: ГЯ2910-1 и ГЯ2911-1 / 14,08,2019 г.

5.

75450 / 10.07.2020 г.

ЕВГЕНИ БОРИСОВ ПАРЦАЛЕВ

*********

АУЗ № ГЯ75450-1 / 03,12,2019 г.

6.

76026 / 10.07.2020 г.

ПЛАМЕН ИВАНОВ СТАНЧЕВ

*********

АУЗ № ГЯ76026-1 / 11,12,2019 г.

7.

70005 / 10.07.2020 г.

ДЕСИСЛАВ ИВАНОВ ВЕЛИКОВ

*********

АУЗ № ГЯ70005-1 / 23,04,2019 г.

8.

    78413 / 10.07.2020 г.

ЯНКО ХРИСТОВ ИЛИЕВ

*********

АУЗ №№: ГЯ78413-1 и ГЯ78414-1 от 18,05,2020 г.

9.

78888 / 10.07.2020 г.

ВАЛЕНТИНА МИТКОВА ДИМИТРОВА

*********

АУЗ № ГЯ78888-1 / 03,12,2019 г.

10.

78189 / 10.07.2020 г.

ИВАН АЛЕКСАНДРОВ ВЛАДИМИРОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ78189-1 и ГЯ78190-1 от 15,05,2020 г.

11.

78795 / 10.07.2020 г.

ТАТЪЯНА НИКОЛАЕВНА ЖЕМЧУЖНИКОВА

*********

АУЗ № ГЯ78795-1 / 20,05,2020 г.

12.

77897 / 10.07.2020 г.

ЛИЛИЯ БОРИСОВА ДИМОВА

*********

АУЗ №№: ГЯ77897-1 и ГЯ77898-1 от 13,05,2020 г.

13.

79026 / 10.07.2020 г.

КРЕМЕНА ХРИСТОВА ЦВЕТКОВА

*********

АУЗ № ГЯ79026-1 / 26,05,2020 г.

14.

79036 / 10.07.2020 г.

МИЛА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

*********

АУЗ №№: ГЯ79036-1 и ГЯ79036-1 от 26,05,2020 г.

15.

79041 / 10.07.2020 г.

ВЛАДИМИР ПАВЛОВ ДАНЕВ

*********

АУЗ № ГЯ79041-1 / 26,05,2020 г.

16.

79149 / 10.07.2020 г.

БИСЕР НЕНКОВ АВРАМОВ

*********

АУЗ № ГЯ79149-1 и ГЯ79151-1 / 27,05,2020 г.

17.

79405 / 10.07.2020 г.

МИЛЕНА ПАНАЙОТОВА ГЕЦОВА

*********

АУЗ № ГЯ79405-1 и ГЯ79406-1 от 29,05,2020 г.

18.

80055 / 10.07.2020 г.

ЕТ "ЖЕНИ-ТОДОР ПАЛАЗОВ"

*********

АУЗ № ГЯ80055-1 / 03,06,2020 г.

19.

80209 / 10.07.2020 г.

"ЕЙ СИ УАЙ.БГ" ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ80209-1 / 04,06,2020 г.

20.

80635 / 10.07.2020 г.

ХРИСТО НЕЙЧЕВ ХРИСТОВ

*********

АУЗ №№: ГЯ80635-1 и ГЯ80636-1 от 08,06,2020 г.

21.

80685 / 10.07.2020 г.

"ГИФ ГРУП" АД

*********

АУЗ №№: ГЯ80685-1; ГЯ80687-1 и ГЯ80638-1 от 09,06,2020 г.

22.

80825 / 10.07.2020 г.

АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ БЕКЕТОВ

*********

АУЗ № ГЯ80825-1 / 10,06,2020 г.

23.

81282 / 10.07.2020 г.

ХРИСТИЯН НИКОЛОВ ЯНЧЕВ

*********

АУЗ № ГЯ81282-1 / 15,06,2020 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 10.07.2019 г. до 24.07.2019 г.    

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 259 последна промяна: 17:11:12, 10 юли 2020