Съобщение на Община Бургас

понеделник, 03 август 2020
Публикувано от: Димитър Шишманов

 

ДО: НИКОЛИНА ФОТЕВА АНГЕЛОВА

Ж.К. "ИЗГРЕВ"

БЛ.33, ВХ.2, ЕТ.4, АП.11   

ГРАД БУРГАС                     

 

 

ДО: ХРИСТО ЖЕЛЕЗЧЕВ БАНЧЕВ

УЛИЦА "ОСВОБОЖДЕНИЕ" №65

ГРАД КАМЕНО      

 

 

ДО: БАНЧО ЖЕЛЕЗЧЕВ БАНЧЕВ

Ж.К. "МЛАДОСТ  1"

БЛ.31, ВХ.1, ЕТ.2, АП.4     

ГРАД  СОФИЯ                   

 

 

ДО: СПАСКА ЖЕКОВА ХРИСТОВА

УЛИЦА "СВОБОДА" №65

КВАРТАЛ БАНЕВО           

ГРАД БУРГАС                     

 

 

ДО: ЦВЕТА ХРИСТОВА ХРИСТОВА

УЛИЦА "СВОБОДА" №65

КВАРТАЛ БАНЕВО           

ГРАД БУРГАС                     

 

 

ДО: ЕЛЕНА ХРИСТОВА СТАМОВА

Ж.К. "ИЗГРЕВ"

БЛ.6, ВХ.3, ЕТ.2, АП.3       

ГРАД БУРГАС                     

 

 

 

Уведомяваме Ви, че е изготвена Заповед №1833/22.07.2020г. на Заместник Кмет " Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас за одобряване на ПУП - ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.13.415 по КК на гр.Бургас, по плана местност "До село", землище на кв.Банево, гр.Бургас.

Заповедта  е изложена в стая № 19 на II-ри етаж в Дирекция " ЦАУ Освобождение",

ж.к. "Славейков", гр.Бургас и можете да се запознаете с нея  всеки работен ден от

8,30 до 12,30 ч.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат за направят

писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция " ЦАУ Освобождение"

до Община Бургас, в 14-дневен срок от връчване на настоящото съобщение.

 

 

 

Д.Ахмакова

Главен специалист АС

Тел.за връзка: 056/860 919

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 344 последна промяна: 10:35:25, 03 август 2020