Съобщение до "Томас Тур" ООД за издадена покана за съставяне на АУАН по ЗАНН

понеделник, 03 август 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

Община Бургас, на основание §4, ал.2 от Допълнителните разпоредби (ДР) на Закона за устройство на територията (ЗУТ), съобщава на "Томас Тур" ООД, с управител на Гергана Цветкова Сефери; седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ж.к."Братя Миладинови", бл.4, вх.Б, ет.5; ЕИК 147070921 за издадена покана изх.№70-00-9211(7)/10.07.2020г.

Във връзка с недоброволно изпълнена влязла в сила Заповед №2842/11.10.2017г. на Зам.-кмет СИРР при община Бургас за премахване на незаконен строеж: "Автомивка на самообслужване с две работни клетки", находящ се в ПИ с идентификатор 07079.618.179 по КК на гр.Бургас, на основание чл.40, ал.2 от Закона за административните наказания и нарушения (ЗАНН) е издадена покана изх.№70-00-9211(7)/10.07.2020г. с даден 3-дневен срок, считано от днес за присъствие при съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН).

За запознаване със съдържанието на покана изх.№70-00-9211(7)/10.07.2020г. и съставяне на АУАН, заповядайте в същия срок в Дирекция "ЦАУ Освобождение", община Бургас (гр.Бургас, ж.к."Славейков", до бл.49), стая №27 при гл.сп."Контрол на строителството" - Ваня Гачева, тел: 056/86 09 13; 0889 002 011.

При неявяване АУАН ще бъде съставен в отсъствие на "Томас Тур" ООД.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 260 последна промяна: 12:16:13, 03 август 2020