Съобщение до Събин Ангелов за одобрен ПУП-ПРЗ в землището на кв.Банево

сряда, 05 август 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО
СЪБИН МИЛЕНОВ АНГЕЛОВ
ГР.БУРГАС, УЛ.ПРОФ.АСЕН ЗЛАТАРОВ  № 46

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1213/22.05.2020г. на заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас е допълнена Заповед №1895/01.11.2006г., с която е одобрен ПУП-ПРЗ за имот с пл.№159 и 173  в землището на кв.Банево, гр.Бургас.

Същата е изложена в сграда на Община Бургас, ет.4, ст.409 и можете да се запознаете с нея всеки ден от 8.30 до 12.30ч.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

 

Ирина Петракиева
главен специалист

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 251 последна промяна: 09:29:22, 05 август 2020