Съобщение до всички заинтересовани собственици в УПИ VI-19 кв.8 по плана на ПЗ „ Победа", гр. Бургас

сряда, 05 август 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО
Всички заинтересовани собственици
в УПИ VI-19 кв.8 по плана на ПЗ " Победа", гр. Бургас

Съгласно императивното изискване на разпоредбата на чл.140, ал.3, изречение второ, Ви съобщаваме, че на основание чл.134, ал.6 от ЗУТ е издадена виза за проектиране на станция за пълнене на бутилки с благороден газ в УПИ VІ-19 кв.8 по плана на ПЗ" Победа", гр. Бургас.

Визата е изложена в стая №4 на Дирекция "ЦАУ Възраждане" всеки ден от 8,30 до 12,30ч. тел. за справка 056/852345. 

На основание чл.215, ал.1 от ЗУТ, заинтересованите лица по чл.131 от ЗУТ, могат да обжалват чрез Община Бургас пред Aдминистративен съд Бургас, в 14-дневен срок или при наличие на сертификат на клас на инвестиция в 5-дневен срок от получаване на настоящото съобщение, съгласно чл. 21, ал.2, т.1 от ЗНИ.


Мариана Танева- Главен специалист " УПА"
при Община Бургас

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 257 последна промяна: 09:31:54, 05 август 2020