Съобщение всички собственици и носители на ограничени вещни права в ПИ с идентификатор 07079.660.455 по КК на гр.Бургас

сряда, 05 август 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ с идентификатор 07079.660.455 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №1941/03.08.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на чл.124a, ал.2, във връзка с чл.16  от ЗУТ разрешава да се изработи проект за ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатор 07079.660.455 по КК на гр.Бургас

                                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/ 

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 286 последна промяна: 13:25:25, 06 август 2020