Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

сряда, 05 август 2020
Публикувано от: Владислав Михалев

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ФГ 73935 - 1/05.08.2020Г.

КОМФОРТ

*******

Данък върху превозните средства

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация № ФГ 73935 - 1 / 17.10.2019

АУЗД 73934 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73933 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73932 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73931 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73930 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73929 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73928 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73927 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73926 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73925 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73924 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73923 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73922 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73921 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73920 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73919 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73918 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73917 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73916 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73915 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73914 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73913 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73912 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73911 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73910 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73909 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73908 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73907 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73906 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73905 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73904 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73903 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73902 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73901 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73900 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73899 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73898 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73897 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73896 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73895 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73894 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73893 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73892 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73891 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73890 - 1/17.10.2019

АУЗД ФГ 73889 - 1/17.10.2019

 

Настоящият списък е в сила за периода от 05.08.2020 г. до 19.08.2020 г.

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 282 последна промяна: 15:11:57, 05 август 2020