СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.190 ПО КК НА ГР. БУРГАС(УПИ VII-1983, КВ.59 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР.БУРГАС)

четвъртък, 13 август 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ  "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

СЪОБЩЕНИЕДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ
В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.611.190 ПО КК НА ГР. БУРГАС
(УПИ VII-1983, КВ.59 ПО ПЛАНА НА ЦГЧ, ГР.БУРГАС)                                                   

На основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж №106/26.06.2020 г. за обект "Кабел ниско напрежение (НН) от съществуващ кабелен разпределителен шкаф (КРШ) на границата на ПИ с идентификатор 07079.611.200 по КК на гр. Бургас, до ново електромерно табло, монтирано преди заключваеми врати в ПИ с идентификатор 07079.611.190 по КК на гр. Бургас, УПИ VII-1983, кв.59 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас - за ел. захранване на обект в същия имот" с Възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД.

Документацията за горепосочения обект е изложена за обществен достъп в стая 408 на Община Бургас. Издаденото разрешение за строеж №106/26.06.2020 г. подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 237 последна промяна: 14:19:29, 13 август 2020