Съобщение до Мариана Тодорова Личева и Димитрина Русева Домусчиева

петък, 14 август 2020
Публикувано от: Радостин Рачев

ДО

МАРИАНА ТОДОРОВА ЛИЧЕВА

УЛ."ТЕМИДА" № 1, ВХ.Б, АП.22

ГР.СТАРА ЗАГОРА

 

ДИМИТРИНА РУСЕВА ДОМУСЧИЕВА

КВ."САРАФОВО", УЛ."РИБАРСКА" № 23

ГР.БУРГАС

 

Уведомяваме Ви, че е изготвено изменение на Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ за УПИ XVI-360, кв.35 по плана на кв. "Сарафово", ПИ с идентификатор 07079.820.1196 по КК на гр.Бургас, с цел промяна на устройствената зона от Жм в Жс, и предвиждане на ново застрояване с максимална височина до 12м.,  при съобразяване с предвиденото по действащ план свързано застрояване с УПИ IV.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ "Изгрев", всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/  86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ "Изгрев" до Община Бургас в 14 дневен срок.

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 232 последна промяна: 10:08:04, 14 август 2020