Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 15 септември 2020
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ТИ 83560 - 1/15.09.2020Г.

МАРЕК РАДОСЛАВ БАРДЖИНСКИ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ТИ 83560 - 1/15.09.2020Г.

2

№  ТИ 83978 -

1 /15.09.2020г.

СПИНЗАР

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ТИ 83978 - 1 / 20.07.2020 Г.; № ТИ 83977 - 1 / 20.07.2020 Г.

3

№ ФП68758 - 1/15.09.2020 г

СТОЯН КОСТОВ СТОЯНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП68758 - 1 / 22.03.2019 Г. № ФП68757 - 1 / 22.03.2019 Г. № ФП68756 - 1 / 19.03.2019 Г. № ФП68755 - 1 / 19.03.2019 Г.

4

№ ФП70943 - 1 /15.09.2020 г.

ДЖИ ЕС ДЖИ КОРПОРЕЙТ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП70944 - 1 / 10.06.2019 Г. № ФП70943 - 1 / 10.06.2019 Г

5

№ ФП62273 - 1/ 15.09.2020 Г.

ПАРАДАЙС БЕЙ ИНТЕРНЕШЕНЪЛ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП62273 - 1 / 06.06.2018 Г; № ФП62272 - 1 / 06.06.2018 Г.; № ФП62271 - 1 / 06.06.2018 Г.; № ФП62270 - 1 / 06.06.2018 Г.; № ФП62269 - 1 / 06.06.2018 Г.; № ФП62268 - 1 / 06.06.2018 Г.

6

№ ФП68509 - 1 / 15.09.2020 Г.

ЕТ ГЕОРГИЕВ - ЕМИЛ ТОДОРОВ

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП68509 - 1 / 13.03.2019 Г.; № ФП68508 - 1 / 13.03.2019 Г.

7

№ ФГ 73290 - 1 /15.09.2020 Г.

ИВАН ЕМИЛОВ СОКОЛОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФГ 73288 - 1 / 23.08.2019 Г.; № ФГ 73289 - 1 / 23.08.2019 Г.; № ФГ 73290 - 1 / 23.08.2019 Г.

Настоящият списък е в сила за периода от 15.09.2020 г. до 29.09.2020 г.    

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 269 последна промяна: 16:11:20, 15 септември 2020