Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 15 септември 2020
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

61044 / 15.09.2020 г.

ДАНЧО ДРАЖЕВ ХАДЖИЕВ

*********

АУЗ № ГЯ61044-1 / 18,01,2018 г. и Покана № ГЯ60413-1/24.01.2018 г.

2.

69722 / 15.09.2020 г.

ЕЛИЦА ЖЕЛЕВА ПЕТКОВА

*********

АУЗ № ГЯ69722-1 / 15,04,2019 г.

3.

69868 / 15.09.2020 г.

НИКОЛАЙ ДИМОВ ИВАНОВ

*********

АУЗ № ГЯ69868-1 / 18,04,2019 г. и  ГЯ69869-1 / 18,04,2019 г.

4.

70707 / 15.09.2020 г.

ГАЛИНА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

*********

АУЗ № ГЯ70707-1 / 31,05,2019 г. и  ГЯ70708-1 / 31,05,2019 г.

5.

72754 / 15.09.2020 г.

"ЕФИР МВ" ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ72754-1 / 09,08,2019 г.

6.

71417 / 15.09.2020 г.

"ТИАН 2002" ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ71417-1 / 27,06,2019 г. и ГЯ71418-1 / 27,06,2019 г.

7.

73955 / 15.09.2020 г.

ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ ВАСИЛЕВ

*********

АУЗ № ГЯ73955-1 / 21,10,2019 г. и ГЯ73956-1 / 21,10,2019 г.

8.

    75193 / 15.09.2020 г.

ДОБРОМИРА ИВАНОВА КРАЛЕВА-СТАНЕВА

*********

АУЗ № ГЯ75193-1 / 28,11,2019 г.

9.

75574 / 15.09.2020 г.

ФОТИНА АНГЕЛОВА СЛАВОВА

*********

АУЗ № ГЯ75574-1 / 05,12,2019 г. и ГЯ75574-1 / 05,12,2019 г.

10.

75170 / 15.09.2020 г.

АЙШЕ ХАСАН ФАЛДЖЪ

*********

АУЗ № ГЯ75170-1 / 28,11,2019 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 15.09.2019 г. до 29.09.2019 г.    

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 264 последна промяна: 16:35:48, 15 септември 2020