Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

вторник, 15 септември 2020
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се яви в отдел КПС, Община Бургас, ул."Конт Андрованти" №1 /срещу сградата на Битов Комбинат /ет.4 от 09,00 до 11,00 часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларации.

В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32 ал.6 от ДОПК, съответния документ, ведно със съобщението ще бъдат приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени, а задължените лица за уведомени.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

ВИД

Вид на документа

1.

ГС№72286/15.09.20

ВАЛЕНТИН ПАРАСКЕВОВ ПАРАСКЕВОВ

ДПС

АУЗД№72286/17.08.2020г

2

ГС№72209/15.09.20

СЕЙХАН ЕЮБОВ ИСМАИЛОВ

ДНИ ТБО

АУЗД№72209/13.08.2020г

3

ГС№76931/15.09.20

МАРГАРИТА ИВАНОВА ДРААГНЕВА

ДНИ ТБО

АУЗД№76931/18.08.2020г

4

ГС№86445/15.09.20

ИНТЕРМОНТАЖИ ЕООД

ДПС

АУЗД№86445/01.09.2020г

 

            Настоящият списък е в сила за периода от 15.09.2020 г. до 30.09.2020 г.    

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 279 последна промяна: 16:59:35, 15 септември 2020