Съобщение до всички заинтересовани собственици и носители на ограничени вещни права в УПИ по плана на кв.Крайморие

петък, 18 септември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  ПИ с идентификатори 07079.5.887 и 07079.5.917 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2316/14.09.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на чл.124a, ал.2 от ЗУТ, във връзка с чл.16 от ЗУТ разрешава да се изработи ПУП-ПРЗ за ПИ с идентификатори 07079.5.887 и 07079.5.917 по КК на гр.Бургас.

                                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ IV-915 в кв.54б по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.1069 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2317/14.09.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-915 в кв.54б по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.1069 по КК на гр.Бургас.

                                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ IV-916 и VII-265 в кв.55 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.916 и 07079.30.460 по КК на гр.Бургас.

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2318/14.09.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ IV-916 и VII-265 в кв.55 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.30.916 и 07079.30.460 по КК на гр.Бургас.

                                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

 

 

С  Ъ  О  Б  Щ  Е  Н  И  Е

 

 

До всички собственици и носители на ограничени

вещни права  в  УПИ ХV-102 в кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.571 по КК на гр.Бургас

 

Уведомяваме Ви, че със Заповед №2319/14.09.2020г. заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие", при Община  Бургас на основание чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ разрешава да се изработи проект за изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-102 в кв.54 по плана на кв.Крайморие, гр.Бургас, ПИ с идентификатор 07079.30.571 по КК на гр.Бургас.

                                                                                                                                                                                                                              Гл.специалист:.....................

     /И.Петракиева/

 

 

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 268 последна промяна: 15:07:55, 18 септември 2020