Съобщение до Стефан Трендафилов, Божидара Василева, Димитър Стоянов и Иванка Плукчева за одобрено изменение на ПУП-ПРЗ по плана на кв.Ветрен

сряда, 16 септември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

 

ОБЩИНА БУРГАС

ДО

СТЕФАН ТРЕНДАФИЛОВ ТРЕНДАФИЛОВ
ГР.БУРГАС, КВ.ВЕТРЕН, УЛ."ЧАВДАР"№25

БОЖИДАРА СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА
ГР.БУРГАС, Ж.К."МЕДЕН РУДНИК", БЛ.128, ВХ.5, ЕТ.3

ДИМИТЪР КИРИЛОВ СТОЯНОВ
ГР.БУРГАС, КВ.ВЕТРЕН, УЛ."АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ"№25

ИВАНКА ХРИСТОВА ПЛУКЧИЕВА
ГР.БУРГАС, КВ.ВЕТРЕН, УЛ."ОГОСТА"№19

 Уведомяваме, Ви че със Заповед №2291/11.09.2020г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, с която е одобрено изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ III-579, IV-579 и V-579 в кв.2 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас, ПИ с идентификатори 07079.702.622, 07079.702.623 и 07079.702.624 по КК на гр.Бургас и Заповед №2291/11.09.2020г. на Заместник-кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" на Община Бургас, с която е одобрен РУП за УПИ II, III и IV в кв.2 по плана на кв.Ветрен, гр.Бургас.

Същите са изложени в сградата на Община Бургас, ет.4, ст.409 и можете да се запознаете с тях всеки ден от 8.30 до 12.30. тел. за връзка 056/907 286

Настоящите заповеди подлежат на обжалване в 14-дневен срок от съобщаването им на заинтересованите лица пред Бургаски административен съд - гр.Бургас чрез Община Бургас.

Настоящата заповед подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.4 от ЗУТ чрез Заместник-кмет по "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас пред Административен съд-гр. Бургас в 14-дневен срок от съобщаването й.

Ирина Петракиева
главен специалист

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 210 последна промяна: 12:25:47, 29 септември 2020