Съобщение до всички заинтересовани собственици с определени идентификатори по плана на ж.к."Лазур"

петък, 25 септември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

 ОБЩИНА БУРГАС

ДИРЕКЦИЯ  "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА"

СЪОБЩЕНИЕ

 

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ 

В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.209 ПО КК НА ГР. БУРГАС
(УПИ VI-235, КВ.18 ПО ПЛАНА НА ЖК "ЛАЗУР", ГР. БУРГАС)                                                   

И

В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.607.210 ПО КК НА ГР. БУРГАС
(УПИ VII-236, КВ.18 ПО ПЛАНА НА ЖК "ЛАЗУР", ГР. БУРГАС)                                                   

 

На основание чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ, Ви уведомяваме, че е издадено разрешение за строеж №141/18.08.2020 г. за обект "Кабел ниско напрежение (НН) от ТНН на ТП "Калофер" (в ПИ с идентификатор 07079.607.206 по КК на гр. Бургас, жк "Лазур") - положен в сервитута на съществуващи силови кабели към ТП "Калофер", до ново комбинирано електромерно табло (ЕТ), монтирано на границата на ПИ с идентификатор 07079.607.210 по КК на гр. Бургас, УПИ VII-236, кв.18 по плана на жк "Лазур", гр. Бургас; Кабел НН от новото комбинирано ЕТ до ново електромерно табло, монтирано в ПИ с идентификатор 07079.607.209 по КК на гр. Бургас,

УПИ VI-235, кв.18 по плана на жк "Лазур", гр. Бургас." с Възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД.

Документацията за горепосочения обект е изложена за обществен достъп в стая 408 на Община Бургас. Издаденото разрешение за строеж №141/18.08.2020 г. подлежи на обжалване по реда на чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 174 последна промяна: 11:12:09, 25 септември 2020