Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

четвъртък, 15 октомври 2020
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00 до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ММ68815-1/14.10.2020г.

 

ПЕТЪР ПЕТКОВ ВЪЛЧЕВ

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ68815-1/19.03.2019

2

№ ММ73052 - 1/14.10.2020 г.

АТАНАС ГЕОРГИЕВ АРАБАДЖИЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ММ73052 - 1/19.08.2020

№ ММ73053 - 1/19.08.2020

3

№ ММ68819-1/14.10.2020 г.

СЪБИНА  НИКОЛАЕВА ПАТЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ68819-1/20.03.2019

4

№ММ74449-1/14.10.2020г.

 

ИВАН СТОЯНОВ ЗЛАТАНОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74449-1/18.11.2020

5

№ ММ85123-1/14.10.2020г.

 

ДИАНА ЗЛАТЕВА ВЪЛЧЕВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ85122-1/07.08.2020

№ММ85123-1/07.08.2020

6

№ ММ85920-1/14.10.2020г.

ДИМИТЪР ЗЛАТЕВ ДИМИТРОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ85919-1/19.08.2020

№ММ85920-1/19.08.2020

 

7

№ ММ87126 - 1/14.10.2020г.

 

ИТАЛСПОРТ ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ87126-1/29.06.2020

8

№ ММ86427 - 1/14.10.2020г.

 

АНДРЮ-СП ЕООД

*******

Данък върху превозните средства

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ86427-1/28.08.2019

9

№ ММ85918-1/14.10.2020

ОГНЯН РОСЕНОВ ГЕРАСИМОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ85918-1/19.08.2020

 

Настоящият списък е в сила за периода от 15.10.2020 г. до 29.10.2020 г.    

Последни новини

Съобщение до "УЛБРЕА България" ЕООД

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 272 последна промяна: 15:15:13, 14 октомври 2020