Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

сряда, 14 октомври 2020
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.3, ст. 23, от 09:00 до 12:00  часа, акт за установяване на задължения.

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

ГС72040-1/16.07.2019 г.

ДЕЛЯН ГЕОРГИЕВ ЖЕЛЕВ

*******

 Данък върху недвижимите имоти.

Данък превозни средства.

Такса за битови отпадъци.

 

Акт за установяване на задължения по декларации.

 

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 14.10.2020 г. до - 28.10.2020 г.    

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 415 последна промяна: 15:13:42, 14 октомври 2020