Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

понеделник, 19 октомври 2020
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас,ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения.

               В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

 

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Вид задължение

Вид на документа

1

73052/19.10.2020

ИВО ДИМИТРОВ ПЕТКОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ73052-1, 73049-1, 73047-1/19.08.2019

2

75211/19.10.2020

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ ДАПЧЕВ

ДПС

Акт за установяване на задължения №ДГ75211-1, 75216-1/28.11.2019

3

88217/19.10.2020

МУСТАФА САЛИМОВ ЕРФАДОВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ88217-1/08.10.2020

4

88219/19.10.2020

ГЕОРГИ ИВАНОВ ШЕРЕВ

ДНИ, ТБО

Акт за установяване на задължения №ДГ88219-1/08.10.2020

 

Настоящият списък е в сила за периода от 19.10.2020 г. до 02.11.2020 г.    

Последни новини

Съобщение до "УЛБРЕА България" ЕООД

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 227 последна промяна: 10:03:33, 19 октомври 2020