До „ССУ-БЪЛГАРИЯ" ООД

вторник, 20 октомври 2020
Публикувано от: Стефан Минчев

 

ДО

"ССУ-БЪЛГАРИЯ" ООД                                               

ПЛ. "СВОБОДА" №7, ЕТ.5, АП.70

ГР. РУСЕ

 

 

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че са издадени следните решения на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията при Община Бургас:

Решение №2746/13.10.2020г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности ПИ с идентификатор 07079.3.1558 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №147007, бивша местност Шосеен път", землище на гр. Бургас) и отредения за него УПИ IV-2803, кв.67, гр. Бургас;

Решение №2744/13.10.2020г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности ПИ с идентификатор 07079.3.1560 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №147003, бивша местност Шосеен път", землище на гр. Бургас) и отредения за него УПИ II-2805, кв.67, гр. Бургас;

Решение №2748/13.10.2020г. на Комисията по чл.210 от ЗУТ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности ПИ с идентификатор 07079.602.442 по КККР на гр. Бургас (бивш имот с пл. №550, ПЗ "Север", гр. Бургас) и отредения за него УПИ ХХ-841, кв.68, гр. Бургас;

            Решенията са на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

 

                                                                                                                         20.10.2020г.

 

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 414 последна промяна: 10:56:11, 20 октомври 2020