Съобщение до наследник на Стати Атанасов Абрашев - Красимир Кралев

сряда, 21 октомври 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ДО НАСЛЕДНИЦИ НА СТАТИ АТАНАСОВ АБРАШЕВ

                                                                                                       

КРАСИМИР ИВАНОВ КРАЛЕВ 
Ж.К. МЕДЕН РУДНИК, БЛ. 71, ВХ. 1, ЕТ. 1, АП. 1
ГР. БУРГАС

 

УВАЖАЕМИ Г-Н КРАЛЕВ,

В качеството Ви на наследници на Стати Атанасов Абрашев Ви уведомяваме, че са издадени Заповеди на Кмета на Община Бургас на основание §4к, ал.7 от ПЗР на ЗСПЗЗ, с които се възстановява правото на собственост на наследници на Стати Атанасов Абрашев, върху новообразувани поземлени имоти, находящи се в с.о."Острица 1" , землище кв. Банево, както следва:

-          Заповед №1960/04.08.2020г. за възстановяване на правото на собственост върху новообразуван поземлен имот №503.904  с площ 1004 кв.м. по плана на новообразуваните имоти с.о."Острица 1" , землище кв. Банево, гр.Бургас, Община Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-75/28.02.2005г.  на Областен управител на Област Бургас.

-          Заповед №1961/04.08.2020г. за възстановяване на правото на собственост върху новообразуван поземлен имот №503.1000  с площ 1231 кв.м. по плана на новообразуваните имоти с.о."Острица 1" , землище кв. Банево, гр.Бургас, Община Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-75/28.02.2005г.  на Областен управител на Област Бургас.

-          Заповед №1962/04.08.2020г. за възстановяване на правото на собственост върху новообразуван поземлен имот №503.1002  с площ 2732 кв.м. по плана на новообразуваните имоти с.о."Острица 1" , землище кв. Банево, гр.Бургас, Община Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-75/28.02.2005г.  на Областен управител на Област Бургас.

-          Заповед №1963/04.08.2020г. за възстановяване на правото на собственост върху новообразуван поземлен имот №503.1005  с площ 1128 кв.м. по плана на новообразуваните имоти с.о."Острица 1" , землище кв. Банево, гр.Бургас, Община Бургас, одобрен със Заповед №РД-09-75/28.02.2005г.  на Областен управител на Област Бургас.

С цитираните заповеди може да се запознаете в Община Бургас, ет. 4, стая 401, всеки вторник от 9:00ч. до 12:00ч. и от 14:00ч. до 17:00ч.

Цитираните заповеди могат да бъдат обжалвани в 14 - дневен срок от получаване на настоящото съобщение, чрез Община Бургас до Административен съд гр. Бургас.

 

При необходимост от допълнителна информация лице за контакти:
Теодора Тамахкярова - мл. експерт в отдел "Геодезия и техническа инфраструктура"
тел.: 056/907 289

Последни новини

Съобщение до "УЛБРЕА България" ЕООД

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 269 последна промяна: 13:39:44, 22 октомври 2020