Списък на длъжници по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 23 октомври 2020
Публикувано от: Владислав Михалев

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09:00 до 12:00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

 

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ ТИ 84748 - 1 / 23.10.2020 Г.

ЛЮБОМИР АТАНАСОВ ЛАМБОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ТИ 84748 - 1 / 04.08.2020 Г.

2

№ ФП70433 - 1 / 23.10.2020г.

ТЕМЕНУГА СТОЙЧЕВА ДИМОВА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП70433 - 1 / 14.05.2019 Г.

3

№ ФП70431 - 1 / 23.10.2020 Г.

ГЕРАСИМ ДИМОВ ДИМОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП70431 - 1 / 14.05.2019 Г.

4

№ ФП63366 - 1/ 23.10.2020г.

СТРОЙ ЕЛ ИНВЕСТ ЕООД

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ ФП63365 - 1 / 17.07.2018 Г. ; № ФП63366 - 1 / 17.07.2018 Г.

Настоящият списък е в сила за периода от 23.10.2020г. до 06.11.2020г.    

Последни новини

Съобщение до "УЛБРЕА България" ЕООД

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 200 последна промяна: 11:52:27, 23 октомври 2020