Съобщение до Снежа Иванова Димитрова, Гергана Иванова Ломи и Пламена Георгиева Добрева

вторник, 27 октомври 2020
Публикувано от: Радостин Рачев

ДО

СНЕЖА ИВАНОВА ДИМИТРОВА 

Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.67, ВХ.4, ЕТ.8, АП.15

ГР. БУРГАС

 

ГЕРГАНА ИВАНОВА ЛОМИ 

Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.67, ВХ.4, ЕТ.8, АП.15

ГР. БУРГАС

 

ПЛАМЕНА ГЕОРГИЕВА ДОБРЕВА 

Ж.К. "ИЗГРЕВ", БЛ.67, ВХ.4, ЕТ.8, АП.15

ГР. БУРГАС

 

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че е издадено Решение №2217/03.09.2020г. на Комисията по чл.210 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ при Община Бургас, с което са определени пазарните стойности на поземлен имот №123008 по недействаща КВС, местност "Курт тепе" и УПИ V-8, кв.69, гр. Бургас.

Решението е на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

Последни новини

Съобщение до "УЛБРЕА България" ЕООД

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 174 последна промяна: 09:37:03, 27 октомври 2020