Съобщение до Димитър Николов Стоилов

четвъртък, 29 октомври 2020
Публикувано от: Радостин Рачев

ДО

ДИМИТЪР НИКОЛОВ СТОИЛОВ

НАЕМАТЕЛ НА ОБЩИНСКО ЖИЛИЩЕ С АДРЕС:

Ж.К. "МЕДЕН РУДНИК", БЛ. 482, ВХ. 1, ЕТ. 3, АП. СРЕДЕН

ГР. БУРГАС

 

На основание чл. 18а, ал. 10 във вр. с чл. 61, ал. 1 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) Ви уведомявам, че е издадена Заповед № 2325/15.09.2020 г. на Кмета на Община Бургас, с която се прекратява наемното правоотношение за горепосоченото общинско жилище, на основание чл. 46, ал. 2 от Закона за общинската собственост.

Поканвам Ви да изпълните Заповед № 2325/15.09.2020 г. доброволно, като освободите и предадете общинското жилище на ОП "Общински имоти" в срок до 02.11.2020г.  При липса на доброволно изпълнение в посочения срок, ще се осъществи принудително изпълнение на заповедта на 03.11.2020г. от 10.00 часа по административен ред.

Можете да получите Заповед № 2325/15.09.2020 г. от ОП "Общински имоти", гр. Бургас, ул. "Шейново" № 24, ет. 1, стая № 3, тел. 056/84-08-01.

Заповедта подлежи на оспорване в 14-дневен срок от съобщаването ѝ, пред Административен съд Бургас, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Последни новини

Съобщение до "УЛБРЕА България" ЕООД

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 149 последна промяна: 09:33:26, 29 октомври 2020