СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1157 ПО КК НА ГР. БУРГАС

петък, 20 ноември 2020
Публикувано от: Димитринка Костадинова

ОБЩИНА БУРГАС
ДИРЕКЦИЯ  "УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА
СЪОБЩЕНИЕ

 

 

ДО ВСИЧКИ СОБСТВЕНИЦИ
В ПИ С ИДЕНТИФИКАТОР 07079.820.1157 ПО КК НА ГР. БУРГАС
(УПИ IХ-133, КВ.5 ПО ПЛАНА НА КВ. "САРАФОВО", ГР. БУРГАС)                                                   

 

Във връзка с изискванията на чл.149, ал.1 и ал.2 от ЗУТ Ви уведомявамe, че Община Бургас издаде разрешение за строеж №182/20.10.2020 г. за обект "Кабели ниско напрежение (НН) от ТНН на БКТП "704" (в ПИ с идентификатор 07079.820.1157 по КК на гр. Бургас, кв. "Сарафово") - положени в сервитута на съществуващи силови кабели към БКТП, до нови електромерни табла (2 бр.), монтирани на границата на ПИ с идентификатор 07079.820.1219 по КК на гр. Бургас, УПИ ХХIII-4, кв.73 по плана на кв. "Сарафово", гр. Бургас" с Възложител "Електроразпределение Юг" ЕАД.

Документацията за горепосочения обект е изложена за обществен достъп в стая 408 на Община Бургас. Издаденото разрешение за строеж №182/20.10.2020 г. подлежи на обжалване съгласно чл.215, ал.1 и ал.4 от ЗУТ.

свали като pdf разглеждания: 353 последна промяна: 14:16:16, 20 ноември 2020