Съобщение до "УЛБРЕА България" ЕООД

понеделник, 23 ноември 2020
Публикувано от: Радостин Рачев

ДО

"УЛБРЕА БЪЛГАРИЯ" ЕООД 

УЛ. ЗЛАТЕН РОГ №20, ЕТ.4, АП.5                              

ГР. СОФИЯ, Р-Н ЛОЗЕНЕЦ

 

На основание чл.61 от Административнопроцесуалния кодекс Ви уведомяваме, че са издадени следните Заповеди по чл.16 от ЗУТ, с които сте определен за собственик на по - долу описаните имоти:

  • Заповед №2977/06.11.2020г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, за ПИ с идентификатор 07079.3.1556 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №147023, бивша местност Шосеен път", землище на гр. Бургас);
  • Заповед №2982/06.11.2020г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, за ПИ с идентификатор 07079.3.1557 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №147014, бивша местност Шосеен път", землище на гр. Бургас);
  • Заповед №2980/06.11.2020г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, за ПИ с идентификатор 07079.3.1558 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №147007, бивша местност Шосеен път", землище на гр. Бургас);
  • Заповед №2981/06.11.2020г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, за ПИ с идентификатор 07079.3.1559 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №147008, бивша местност Шосеен път", землище на гр. Бургас);
  • Заповед №2979/06.11.2020г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, за ПИ с идентификатор 07079.3.1560 по КККР на гр. Бургас (бивш имот №147003, бивша местност Шосеен път", землище на гр. Бургас);
  • Заповед №2978/06.11.2020г. на Зам. - Кмет "Строителство, инвестиции и регионално развитие" при Община Бургас, за ПИ с идентификатор 07079.602.442 по КККР на гр. Бургас (бивш имот с пл. №550, ПЗ "Север", гр. Бургас).

            Заповедите са на разположение на заинтересованите лица, които следва да се явят за справка в 14 - дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, в отдел  "Инвестиционно планиране", стая 410, ет. 4 в сградата на Община Бургас, ул. "Александровска" № 26.

свали като pdf разглеждания: 298 последна промяна: 10:15:25, 23 ноември 2020