Съобщение до Добрина Георгиева Георгиева, Евгени Светлозаров Рафаилов, Димитър Тодоров Николов и Калин Павлов Тихолов

вторник, 24 ноември 2020
Публикувано от: Радостин Рачев

ДО

ДОБРИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

УЛ."КНЯЗ БОРИС I" № 55, ЕТ.1

ГР.БУРГАС

 

ЕВГЕНИ СВЕТЛОЗАРОВ РАФАИЛОВ

Ж.К."ЛОЗЕНЕЦ"

УЛ."ДИМИТЪР ХАДЖИКОЦЕВ" № 35, ВХ.Б, ЕТ.1, АП.2

ГР.СОФИЯ

 

ДИМИТЪР ТОДОРОВ НИКОЛОВ

УЛ."ЦАР СИМЕОН" №46, ЕТ.4, АП.7

ГР.БУРГАС

 

КАЛИН ПАВЛОВ ТИХОЛОВ

УЛ."МЕРКУРИЙ" В.С."ЗОРА" №30

ГР.НЕСЕБЪР

 

Уведомяваме Ви, че е изготвен проект за Подробен устройствен план - План за регулация и застрояване / ПУП-ПРЗ/ за ПИ с идентификатор 07079.2.2123 по КК на гр.Бугас,/ бивш имот пл.№ 56, бивш масив 82, б.местностХайнлъка", землище Бургас/, с който имотът се урегулира, като за него се обособява УПИ в кв.24 по плана на предвидено разширение за устройствена зона 13/Смф по ОУП на гр. Бургас, с предвидено ново застрояване, с показатели за устройствена зона 13/Смф, в съответствие с ОУП на гр.Бургас.

Същият е изложен в ст. №5 на Дирекция ЦАУ "Изгрев", всеки ден от 8,30ч до 12,30ч. тел.: 056/  86 32 39.

На основание чл.128, ал.3 и ал.5 от ЗУТ заинтересованите могат да направят писмени възражения и искания по проекта, чрез Дирекция ЦАУ "Изгрев" до Община Бургас в 14 дневен срок.

свали като pdf разглеждания: 306 последна промяна: 12:20:39, 24 ноември 2020