Списък на лица по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

сряда, 25 ноември 2020
Публикувано от: Снежана Костова

        Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, при Община Бургас, ул "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет. 4 , ст. № 1 от 09,00 до 17,00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължения по декларация; Протокол по давност, Акт за прихващане или възстановяване, Ревизионен доклад и Писмо.

        В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл.32, ал.6 от ДОПК, съответния документ/акт, ведно със съобщението ще бъде приложен към преписката и ще се счита за редовно връчен.

№ и дата на съобщение

Име на задълженото лице

Булстат / ЕГН

Вид на документа

1.

87146 / 25.11.2020 г.

ВЕНЕТА ЖЕЛЯЗКОВА ДИМИТРОВА

*********

АУЗ № ГЯ87146-1 от 17,09,2020 г.

2.

88642 / 25.11.2020 г.

ДИМИТРИНКА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА

*********

АУЗ № ГЯ88642-1 от 16,10,2020 г.

3.

88680 / 25.11.2020 г.

"ЕКО БИЛДИНГ" ЕООД

*********

АУЗ № ГЯ88680-1 от 17,09,2020 г.

4.

89130 / 25.11.2020 г.

ДИМИТЪР ИВАНОВ КОЦЕВ

*********

АУЗ № ГЯ89130-1 от 23,10,2020 г.

5.

89618 / 25.11.2020 г.

АНТОНИЯ БОЯНОВА КОЖУХАРОВА

*********

АУЗ № ГЯ89618-1 от 29,10,2020 г.

6.

89619 / 25.11.2020 г.

ИВАН ЛЮБОМИРОВ КОЖУХАРОВ

*********

АУЗ № ГЯ89619-1 от 29,10,2020 г.

7.

89761 / 25.11.2020 г.

МИТКО ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

*********

АУЗ № ГЯ89761-1 от 02,11,2020 г.

Настоящият списък е в сила за периода от 25.11.2020 г. до 09.12.2020 г.

 

 

свали като pdf разглеждания: 323 последна промяна: 16:41:52, 25 ноември 2020