Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

понеделник, 30 ноември 2020
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда в Община Бургас обявява инвестиционно предложение:

"Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, извършване на ремонтни дейности и осигуряване на достъпна среда за сграда на Читалище "Възраждане 1927" в УПИ VI, кв.36 по плана на кв. Рудник, гр. Бургас".

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 328 последна промяна: 16:40:53, 30 ноември 2020