Списък на лицата по ЗМДТ във връзка с чл. 32 от ДОПК

петък, 04 декември 2020
Публикувано от: Ана Козладерова

 

Уведомяваме лицата изброени в списъка, че в 14-дневен срок от публикуване  на настоящото съобщение, следва да се явят в отдел КПС, Община Бургас, ул. "Конт Андрованти" № 1 /срещу сградата на Битов Комбинат/ ет.4, от 09.00 до 12.00  часа, за връчване на Акт за установяване на задължение по декларация/Покана за доброволно изпълнение. 

            В случай, че не се явят в посочения срок, на основание чл. 32, ал. 6 от ДОПК, съответните документи ведно със съобщението ще бъде приложени към преписката и ще се считат за редовно връчени.

№ и дата на съобщението

Име на задълженото лице

Булстат ЕГН

Вид на задължението

Вид на документа

1

№ММ69014-1/04.12.2020

КОСТА КОЛЕВ ХРИСТОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ69014-1/25.03.2019

 

2

№ММ74958-1/04.12.2020

ВИКТОР МАЙКЪЛ ШОУ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74958-1/26.11.2019

 

3

№ММ72217-1/04.12.2020

АУТО КОМФОРТ БГ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ72217-1/23.07.2019

 

4

№ММ76947-1/04.12.2020

РУМЕН ЙОРДАНОВ ЖЕЛЕВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ76947-1/24.01.2020

 

5

№ММ71329-1/04.12.2020

СТОЯН СЛАВОВ НЯГОЛОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ71329-1/25.06.2019

 

6

№ММ75479-1/04.12.2020

ЙОРДАН ПЕНЕВ КОМИТОВ

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

 

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ75479-1/03.12.2019

 

7

№ММ89438-1/04.12.2020

ИРИНА ЛАЗАРЕВСКА

*******

Данък върху недвижимите имоти

Такса битови отпадъци

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ89438-1/03.12.2019

 

8

№74565-1/04.12.2020

МУСТАН ОСМАН КАМБУР

*******

Данък върху превозните средства

Акт за установяване на задължение по декларация

№ММ74565-1/19.11.2019

 

 

 

Настоящият списък е в сила за периода от 04.12.2020 г. до 18.12.2020 г.

 

 

Последни новини

Съобщение на Община Бургас

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 331 последна промяна: 16:10:21, 04 декември 2020