Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

понеделник, 14 декември 2020
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

Проект "Обновяване и внедряване на мерки за енергийна ефективност в сградата на ТД на НАП-Бургас, ул. "Цар Петър" №5Б, гр. Бургас",

 

който се финансира от Оперативната програма "Региони в растеж" 2014-2020 (ОПРР 2014-2020), Приоритетна ос 1 "Устойчиво и интегрирано градско развитие".  

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 271 последна промяна: 16:15:43, 14 декември 2020