Инвестиционно предложение на Община Бургас

понеделник, 21 декември 2020
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда обявява инвестиционно предложение:

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ I, кв.130 по плана на ЦГЧ, ПИ с идентификатор 07079.611.312 по КК на гр. Бургас"

и

"Изграждане на Нов учебен корпус в двора на Гимназия "Г. С. Раковски", към настояще дом на ПГРЕ "Г. С. Раковски" и ППМГ "Акад. Н. Обрешков", в УПИ I в кв. 130 по плана на ЦГЧ, гр. Бургас /ПИ с идентификатор 07079.611.312 по КК на гр. Бургас".

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 277 последна промяна: 13:15:51, 21 декември 2020