Инвестиционно предложение на ОБЩИНА БУРГАС

сряда, 13 януари 2021
Публикувано от: Маринета Николова

 

Община Бургас

съобщава, че във връзка с изискванията на Закона за опазване на околната среда и Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда, обявява инвестиционно предложение:

КПИИ за

"Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ II в кв.182 по плана на Зона Д, к-с "Меден Рудник", ПИ 07079.671.200 по КК на гр. Бургас"

и

"Изменение на ВиК схема към ПУП-ПРЗ на Зона Д, к-с "Меден Рудник", гр. Бургас".         

 

Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 222 последна промяна: 10:15:16, 13 януари 2021