Доставка на дизелово гориво Б6 CPV 0913-4200-9 за нуждите на общинско предприятие "Чистота Еко", гр. Бургас.

вторник, 29 октомври 2019
Публикувано от: Валерия Димитрова-Даалова

 

ОБЩИНА БУРГАС

Дирекция

"OБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ"

Процедура на договаряне без предварително обявление по чл. 79, ал. 1, т. 7 от ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на дизелово гориво Б6 CPV 0913-4200-9 за нуждите на общинско предприятие "Чистота Еко", гр. Бургас.

 

гр. Бургас, 2019 г.

 

 

Данни за Възложителя

Община Бургас

8000, Бургас, ул. "Александровска" № 26

 

Лице за контакт:

Гергана Стоянова- ст. юрисконсулт в Дирекция "Обществени поръчки" при Община Бургас - 056 / 907 288

 


Последни новини

Всички новини
свали като pdf разглеждания: 1210 последна промяна: 17:26:10, 22 ноември 2019